دانه‌های رکن دو طرف یقه را دوباره دانه گرفته و هر دو طرف بافت را جداگانه تا خط وسط یقه پشت ادامه دهید

 

 

 

 

نام: بافت-پالتو-قلاب-بافی.jpg نمایش: 933 اندازه: 23.9 کیلو بایت

وسایل مورد نیاز
۷ کلاف ۱۰۰ گرمی
میل شماره ۵/۴
قلاب شماره ۳

طریقه بافت تکه جلو سمت راست

۵۰ دانه سر انداخته شود. یک رج از رو ببافید.

رج اول: ۵ دانه بافت رکن جهت سجاف، ۴۰ دانه بافت ژور زاویه‌ای شماره ۲ ( جهت بافت مراجعه شود به صفحه ۹۹ مجله شماره ۸ )، ۵ دانه آخر را از زیر ببافید و بافت را ادامه دهید، به فاصله هر ۱۰ سانتیمتر یک جادکمه در سجاف ببافید. بافت را تا بلندی ۶۰ سانتیمتر ادامه دهید و از سمت سجاف جهت یقه آرشال هر یک رج درمیان در شروع بافت یک ژته ببافید ( دانه اضافه کنید ) و بافت را تا ۲۰ سانتیمتر دیگر ادامه دهید. بعد از آن از سمت حلقه آستین ۵ دانه از زیر را جهت سجاف آستین بافت رکن ببافید و بافت را تا ۲۰ سانتیمتر دیگر ادامه دهید. البته در سمت جلوی سجاف به اضافه کردن دانه ادامه دهید. بعد همه دانه‌ها را کور کنید. سمت دیگر بافت را نیز به همین صورت ببافید.

طریقه بافت تکه پشت

۱۰۰ دانه سر انداخته شود و با بافت ژور زاویه‌ای بافت را تا بلندی حلقه آستین ادامه دهید. بعد از آن جهت سجاف آستین از هر دو طرف بافت، ۵ دانه را رکن بافته و بافت را تا بلندی ۱۷ سانتیمتر ادامه دهید و بعد از آن به اندازه سرشانه جلو از هر دو طرف بافت، دانه جدا کرده و هر دو طرف را جداگانه تا ۳۰ سانتیمتر دیگر ببافید. دانه‌های باقیمانده وسط را کور کنید. درزهای سرشانه و درزهای کناره را نیز به هم وصل کنید.

طریقه بافت یقه پشت گردن

دانه‌های رکن دو طرف یقه را دوباره دانه گرفته و هر دو طرف بافت را جداگانه تا خط وسط یقه پشت ادامه دهید. البته بدون اضافه کردن، بعد دانه‌ها را کور کنید. درز وسط یقه را بدوزید و دو تکه را نیز به لبه یقه پشت بدوزید. جهت زیبایی بیشتر دور یقه را خز بدوزید

آموزش بافت کلاه دخترانه با قلاب :

۶ دانه زنجیره بافته و دو سر زنجیره را با پایه کوتاه به هم وصل کرده و داخل حلقه را با پایه بلند پر کنید. در رج بعدی در تمام پایه بلندها ۲ زنجیره و یک پایه بلند ببافید و تا آخر ادامه دهید.

دور دوم: ۲ زنجیره بافته و در جاهای خالی ۲ پایه بلند ببافید و بافت را تا آخر به همین صورت ادامه دهید.متر را وسط سر گذاشته و تا رستنگاه مو را اندازه بگیرید. به شعاع همان اندازه بافت را به صورت یک دایره ببافید. نباید تا اندازه دلخواه گرد شود و اگر احساس کردیم بافت گود می‌شود علاوه بر جاهای خالی که باید ۲ پایه بلند ببافید در وسط ۲ پایه بلند رج قبل نیز ۲ پایه بلند ببافید. این کار را در یک رج یکی دوبار تکرار می‌کنید و وقتی بافت به اندازه دلخواه رسید بافت را به ۳ قسمت تقسیم می‌کنید، ۲ قسمت را بافته و وقتی به قسمت سوم رسیدید بافت را برگردانید و همان ۲ قسمت را تا ۳ رج ببافید بدون هیچ اضافه کردنی.

یک گل رز زینتی ببافید و در قسمت خالی بدوزید. وسط گل را نیز یک تکه خز بدوزید

منبع :آموزش بافتنی