وسایل مورد نیاز: ۳ کلاف ۱۰۰ گرمی- قلاب شماره ۵/۳ و ۵/۲ تفلون طریقه بافت ژاکت مهتاب با بافت موتیف: در این ژاکت طبق اندازه گیری که شده ما نیاز به ۷ دانه موتیف داریم که تا ۴ رج کامل بافته می شود. موتیف ها را بافته و به همدیگر وصل کرده و تا ۴ […]

آموزش گام به گام قلاب بافیآموزش گام به گام قلاب بافی

وسایل مورد نیاز: ۳ کلاف ۱۰۰ گرمی- قلاب شماره ۵/۳ و ۵/۲ تفلون

طریقه بافت ژاکت مهتاب با بافت موتیف:

در این ژاکت طبق اندازه گیری که شده ما نیاز به ۷ دانه موتیف داریم که تا ۴ رج کامل بافته می شود. موتیف ها را بافته و به همدیگر وصل کرده و تا ۴ رج موتیف به حلقه آستین می رسیم البته تکه جلو و پشت تا حلقه آستین با هم بافته می شود. در حلفه آستین: ۲ تکه جلو و پشت جدا می شود. در قسمت پشت دوباره یک ردیف ۳ دانه ای موتیف بافته در رج بعدی برای گودی یک موتیف در سمت راست و یک موتیف در سمت چپ بافته جای موتیف وسط را خالی می گذاریم و نمی بافیم بافت تکه پشت در اینجا به پایان می رسد.

بافت دو تکه جلو:

بعد از حلقه آستین یک رج ۲ تایی می بافیم و آخرین رج یک دانه موتیف از سمت یقه جا می گذاریم و یک دانه را در سمت حلقه آستین وصل می کنیم در هر دو طرف این کار را انجام می دهیم در آخر سرشانه را به هم وصل کرده ژاکت ما آماده شده است.

طریقه بافت موتیف:

۶ دانه زنجیر بافته دو سر زنجیر را به هم وصل کرده داخل زنجیرها را با ۱۶ پایه بلند پر می کنیم دو سر پایه بلندها را در آخر به هم وصل کرده ۱۶ دانه زنجیر بافته ۳ دانه از پایه بلندها را رد کرده و در چهارمین دانه پایه بلند وصل می کنیم البته با پایه کوتاه- دوباره ۱۶ زنجیر دیگر و در چهارمین پایه بلند با پایه کوتاه وصل کرده تا آخر بافت که باید ۴ حلفه ۱۶ زنجیره داشته باشیم نخ را قطع کرده و موتیف دوم را شروع می کنیم ۶ دانه زنجیر را بافته ۱۶ پایه بلند را هم داخل حلقه می بافیم ۸ دانه زنجیر بافته موتیف اول را گرفته باید پشت کار هر دو موتیف روی هم باشند و ۸ زنجیر ر ا در وسط حلقه ۱۶ دانه ای موتیف اول وصل کرده ۸ دانه زنجیر د در چهارمین پایه بلند موتیف دوم هر موتیف در ۲ حلقه به هم وصل می شوند. تا آخر موتیف ها به همین صورت به همدیگر وصل می کنیم.

بافت کیف

۶دانه زنجیر بافته دو سر زنجیر را به هم وصل کرده داخل زنجیر را با پایه بلند پر می کنیم بعد دور تا دور پایه بلندها را دوباره پایه بلند می بافیم تا ۴ رج به همین صورت ادامه می دهیم. نباید کار گود شود. اگر در حین بافت متوجه شدیم که کار گود می شود در لابه لای بافت پایه بلند اضافه می کنیم. دو تکه به همین صورت بافته میشود بعد ۲ تا تکه را روی هم قرار داده و توسط حاشیه بافی دو تکه را به همدیگر وصل می کنیم به اندازه لبه کیف جا می گذاریم و لبه را یک لایه می بافیم دور تا دور لبه کیف را حاشیه بافی می کنیم

 

منبع :آی هدیه