بازی های ساده بازشناختی مثلا سه وسیله را در مقابل کودک قرار دهید و از او بخواهید که یکی را به شما بدهد- صحبت کردن مستقیم با کودک تا جایی که می توانید.

 

تولد تا ۴ ماهگی : 

رسانه ۷ – خواندن- شکلک درآوردن- حرکت دادن آرام اشیایی مانند جغجغه رنگی و براق در مقابل چشمان کودک- خواندن آهنگ و ترانه های ساده و لالایی های که ترجیع بند تکراری دارند- حرف زدن همزمان درباره هر فعالیتی که به همراه کودک انجام می دهید

۴ تا ۶ ماهگی :

کمک به کودک برای در آغوش گرفتن عروسک های پارچه ای- آویزان کردن اشیا مختلف در مقابل کودک و تشویق کودک برای ضربه زدن به آنها- نواختن موسیقی با ریتم های گوناگون- نشان دادن تصاویر رنگی کتاب ها- تشویق کودک به لمس اشیا با بافت های مختلف

۶ تا ۱۸ ماهگی :

صحبت کردن رو در رو برای افزایش ارتباط بین تصویر و صدا- اشاره به افراد و اشیا آشنا و تکرار اسم آنها- خواندن آوازهایی که قافیه دارند به همراه حرکات دست- بازی قایم باشک

۱۸ تا ۲۴ ماهگی :

بازی های ساده بازشناختی مثلا سه وسیله را در مقابل کودک قرار دهید و از او بخواهید که یکی از آنها را به شما بدهد- صحبت کردن مستقیم با کودک تا جایی که می توانید- معرفی ابزارهای نوشتن مانند کاغذ و مداد رنگی به کودک- پرسیدن سوالاتی از قبیل ” چه چیزی؟ ” و ” کجا ” زمانی که برای کودک کتاب می خوانید- تشویق بازی های مستقل با اسباب بازی های مورد علاقه

۲۴ تا ۳۶ ماهگی :

تشویق کودک برای بهینه شدن مهارت های حرکتی- تشویق کودک برای استفاده از اسباب بازی ها با شیوه جدید- کمک به کودک برای اجرای اتفاقات زندگی واقعی در بازی ها مثل تظاهر به حرف زدن با تلفن، رانندگی ماشین و برگزاری مهمانی- درگیر کردن کودک با قصه و داستان با پرسیدن سوال- اشاره به کلماتی که در حال خواندن آن برای کودک هستید- تشویق کودک به پیدا کردن کلمات یا صدای آنها در صفحه ای که مشغول خواندن آن هستید

۳ تا ۵ سالگی :

آموزش مشارکت به کمک مثال- بازی های ساده روی تخته سیاه که به یادگیری قوانین و مهارت ها کمک می کند- محدود کردن تماشای تلویزیون به یک یا دو ساعت در روز و همراهی در تماشای آن برای تعاملی با کودک- دادن امکان انتخاب به کودک برای فعالیت و بازی- محدود کردن استفاده از “نه” و تشویق کنجکاوی طبیعی- احترام و توجه به کودک و صبور بودن وقتی کودک سعی می کند تجربیات جدیدش را برای شما توضیح دهد- در نظر گرفتن زمانی برای صحبت با کودک درباره کارهایی که در روز انجام داده است- تشویق کودک به کشف و فهمیدن تجربیات تازه

منبع:نی نی سایت