کودک دست و پا چلفتی یعنی چه؟ تشخیص کودک دست و پا چلفتی (خام حرکت) کار سختی نیست.کودکی است که با ظاهر طبیعی در انجام کارها دچار مشکل می شود و دائما توجه بزرگسالان و همبازی هایش را به دلیل انداختن وسایل ، پشت پا خوردن و افتادن های مکرر جلب می کند، احتمالا در یادگیری نوشتن ، نقاشی کردن ، بستن دکمه لباس و بند کفش دردسر دارد و در حین یادگیری مهارت های جدید ناامید می شود و عموما مورد تمسخر سایر کودکان قرار می گیرد.

کودک دست و پا چلفتی

 رسانه ۷ –کودک دست و پا چلفتی یعنی چه؟ تشخیص کودک دست و پا چلفتی (خام حرکت) کار سختی نیست.کودکی است که با ظاهر طبیعی در انجام کارها دچار مشکل می شود و دائما توجه بزرگسالان و همبازی هایش را به دلیل انداختن وسایل ، پشت پا خوردن و افتادن های مکرر جلب می کند، احتمالا در یادگیری نوشتن ، نقاشی کردن ، بستن دکمه لباس و بند کفش دردسر دارد و در حین یادگیری مهارت های جدید ناامید می شود و عموما مورد تمسخر سایر کودکان قرار می گیرد.

تشخیص کودک دست و پا چلفتی (خام حرکت) کار سختی نیست.کودکی است که با ظاهر طبیعی در انجام کارها دچار مشکل می شود و دائما توجه بزرگسالان و همبازی هایش را به دلیل انداختن وسایل ، پشت پا خوردن و افتادن های مکرر جلب می کند، احتمالا در یادگیری نوشتن ، نقاشی کردن ، بستن دکمه لباس و بند کفش دردسر دارد و در حین یادگیری مهارت های جدید ناامید می شود و عموما مورد تمسخر سایر کودکان قرار می گیرد. این کودکان به دلیل این خامی حرکت و انتظار رقابتی که از آنها در جامعه وجود دارد ، عزت نفس های پایین دارند

کودکی که مهارت های کم در رشد حرکتی دارد ، از فعالیت های جسمی دوری کرده و بیشتر بازیها و سرگرمی های نشسته دارد و در طی فعالیت های جسمی ، رفتار پرخاشگرانه و با دلقک گونه به خود می گیرد.

بر اساس تئوری رشد ، حرکات اولیه نوزاد غیر ارادی هستند و نوزاد ،با دامنه وسیعی از تجارب درکی از طریق حس های بدن مواجه می شود که شامل بینایی، شنوایی، لامسه ، چشایی، بویایی ، آگاهی وستیبولار(حس جاذبه و حرکت خاص از گیرنده های گوش داخلی)و عمقی (حس وضعیت و حرکت بدن حاصل از گیرنده های عضلات و مفاصل) است.

نوزاد ابتدا این حس ها را بصورت غیر ارادی دریافت می کند، مثلا وقتی در آغوش گرفته می شود،تکان داده می شود ، تغذیه و نوازش می شود. بتدریج ، حرکاتی را که برایش لذت بخش بوده اند ، یاد می گیرد و سعی می کند آنها را تکرار کند.

مهارت های حرکتی جدید ، بایستی تمرین و تکرار شوند تا روان، درست و هماهنگ شوند.کودکانی که انگیزه ای برای یادگیری ندارند و از تلاش جسمی لذت نمی برند و درک حسی آنها نادرست است ، انگیزه ای برای تمرین مهارت های حرکتی ندارند.

* به این ترتیب ، اختلال هماهنگی رشدی(DCD) عبارت است از :

آسیب آشکارا در هماهنگی حرکتی که در فعالیت های روزمره کودک و مهارت های تحصیلی اش تداخل ایجاد کرده و به دلیل مشکل پزشکی خاصی هم نیست، البته می تواند با سایر اختلالات مثل کم توانی ذهنی ، نقص توجه ، بیش فعالی ، اختلالات نافذ رشد و سندرم آسپرگر وجود داشته باشد.

در تخمین های جدید ، بیش از ۱ از هر ۱۰ کودک مدرسه ای ، اختلال هماهنگی رشدی دارند ، در مورد کودکانی که اختلال یادگیری (L.D) دارند ، آمار به ۹۰ درصد می رسد.

* اغلب این کودکان خصوصیات زیر را دارا هستند :

** نارس و یا زودرس و یا با وزن کم متولد شده اند.

** در کسب نقاط عطف حرکتی مثل گردن گرفتن ، خزیدن و … تاخیر داشته اند.

** مشکلات توجهی و یا ناتوانی یادگیری دارند.

* علائم کودک در مدرسه :

** دوری از بازی ها و آموزش های جسمی و حرکتی

** احتمالا نمی دوند ، نمی پرند و مثل همسالانشان شوت نمی کنند و توپ نمی گیرند

** مداد را بد می گیرند

** کاردستی های خوبی درست نمی کنند

** مشکل در یادگیری و در ریاضی دارند

** مشکل در کپی کردن از روی تخته دارند

** بد خط هستند

** مشکل در برنامه ریزی و تکمیل کار دارند

** مشکل در حفظ دوست دارند

* علائم در منزل :

** تاخیر در مراحل رشد

** مشکل در بالا و پائین رفتن از پله

** مشکل در لباس پوشیدن

** مشکل در چیدن و ترتیب بندی پازل

منبع : edunews.ir