«منوچهر منطقی» دبیر ستاد توسعه فناوری‌های فضایی و حمل‌ونقل هوشمند: به‌زودی شکلی از تاکسی‌های پرنده با کمک هواپیماهای فوق‌سبک در مسافت‌های بین شهری در کشور پا می‌گیرد. تاکسی هوایی با هواپیماهای ۴ تا ۱۹ نفره آغاز می‌شود و در این طرح همه فرودگاه‌های کم‌تردد کشور فعال می‌شوند


«منوچهر منطقی» دبیر ستاد توسعه فناوری‌های فضایی و حمل‌ونقل هوشمند:
به‌زودی شکلی از تاکسی‌های پرنده با کمک هواپیماهای فوق‌سبک در مسافت‌های بین شهری در کشور پا می‌گیرد.
تاکسی هوایی با هواپیماهای ۴ تا ۱۹ نفره آغاز می‌شود و در این طرح همه فرودگاه‌های کم‌تردد کشور فعال می‌شوند