پیدا کردن جهت شمال بدون استفاده از قطب نما در روز
پیدا کردن جهت شمال بدون استفاده از قطب نما در روز

وقتی قطب نما برای مشخص کردن جهت شمال در دسترس نباشه، چی کار باید کرد؟ با وسایل و روش های خیلی ساده می تونیم مسیر مورد نظرمون رو تعین کنیم.

finding-north

رسانه ۷ پیدا کردن جهت های اصلی به ما کمک می کنه هر جایی که هستیم، مسیر درست حرکتمون و به مقصد پیدا کنیم. اما وقتی قطب نما برای مشخص کردن جهت شمال در دسترس نباشه، چی کار باید کرد؟ با وسایل و روش های خیلی ساده می تونیم مسیر مورد نظرمون رو تعین کنیم.

استفاده از سایه ی اجسام

یه تیکه چوب رو توی زمین فرو کنید. می تونید از سایه ی هر جسم دیگه ای استفاده کنید. اما یک جسم نازک و بلند برای تشخیص حرکت سایه اش، کارمون و راحت می کنه.
محل سایه رو با یک ضربدر روی خاک یا یک سنگریزه مشخص کنید.

پیدا-کردن-قطب-شمال-1
۱۰ یا ۱۵ دقیقه ی بعد جای جدید سایه رو روی زمین دوباره علامت بزنید.

پیدا-کردن-قطب-شمال-2
این نقطه فاصله ی کمی از نقطه ی قبلی داره و جهت غرب به شرق و مشخص می کنه.

 

پیدا-کردن-قطب-شمال-3
حالا شما جهت غرب و شرق رو دارید. جوری بایستید که علامت غرب سمت چپ و علامت شرق سمت راستتون باشه. جلوی شما شمال و پشتتون جنوب قرار داره.

پیدا-کردن-قطب-شمال-4

 

منبع:گردالی