وقتی قطب نما برای مشخص کردن جهت شمال در دسترس نباشه، چی کار باید کرد؟ با وسایل و روش های خیلی ساده می تونیم مسیر مورد نظرمون رو تعین کنیم.

finding-north

رسانه ۷ پیدا کردن جهت های اصلی به ما کمک می کنه هر جایی که هستیم، مسیر درست حرکتمون و به مقصد پیدا کنیم. اما وقتی قطب نما برای مشخص کردن جهت شمال در دسترس نباشه، چی کار باید کرد؟ با وسایل و روش های خیلی ساده می تونیم مسیر مورد نظرمون رو تعین کنیم.

استفاده از سایه ی اجسام

یه تیکه چوب رو توی زمین فرو کنید. می تونید از سایه ی هر جسم دیگه ای استفاده کنید. اما یک جسم نازک و بلند برای تشخیص حرکت سایه اش، کارمون و راحت می کنه.
محل سایه رو با یک ضربدر روی خاک یا یک سنگریزه مشخص کنید.

پیدا-کردن-قطب-شمال-1
۱۰ یا ۱۵ دقیقه ی بعد جای جدید سایه رو روی زمین دوباره علامت بزنید.

پیدا-کردن-قطب-شمال-2
این نقطه فاصله ی کمی از نقطه ی قبلی داره و جهت غرب به شرق و مشخص می کنه.

 

پیدا-کردن-قطب-شمال-3
حالا شما جهت غرب و شرق رو دارید. جوری بایستید که علامت غرب سمت چپ و علامت شرق سمت راستتون باشه. جلوی شما شمال و پشتتون جنوب قرار داره.

پیدا-کردن-قطب-شمال-4

 

منبع:گردالی