درحالی که به نظر می‌رسد همکاری پرسپولیس و محمد انصاری رو به پایان است، او خبر خوبی شنید. آخرین اخبار ورزشی را در سایت خبری-تحلیلی رسانه ۷ بخوانید

درحالی که به نظر می‌رسد همکاری پرسپولیس و محمد انصاری رو به پایان است، او خبر خوبی شنید.

آخرین اخبار ورزشی را در سایت خبری-تحلیلی رسانه ۷ بخوانید