نقاط مثبت و خنده دار خانم ها و آقایان محترم!! (طنز) رسانه ۷ –به جای تاکید بر روی کیفیت های منفی زن و مرد، چرا روی نقاط مثبت آنها تاکید نکنیم؟ بیایید اول از خانم ها شروع کنیم * خانم ها مهربان ، عاشق و دلسوزند.* خانم ها وقتی خوشحالند گریه میکنند. * خانم ها […]

نقاط مثبت و خنده دار خانم ها و آقایان محترم!! (طنز)

نقاط مثبت و خنده دار خانم ها و آقایان محترم!! (طنز)

رسانه ۷ –به جای تاکید بر روی کیفیت های منفی زن و مرد، چرا روی نقاط مثبت آنها تاکید نکنیم؟
بیایید اول از خانم ها شروع کنیم
* خانم ها مهربان ، عاشق و دلسوزند.* خانم ها وقتی خوشحالند گریه میکنند.

* خانم ها برای نشان دادن توجه و علاقه همیشه کارهای کوچکی انجام میدهند.

* خانم ها برای دستیابی به بهترین چیزها برای همسر و فرزندانشان دریغ نمی کنند.

* خانم ها قدرت این را دارند که وقتی خیلی خسته هستند و نمی توانند روی پا بایستند ، لبخند بزنند.

* خانم ها می دانند چگونه یک وعده شام یا ناهار معمولی را به یک فرصت تبدیل کنند.

* خانم ها می دانند چگونه از پول خود بهترین استفاده را ببرند.

* خانم ها می دانند که چگونه یک دوست بیمار را تیمار کنند.

* خانم ها شادی و خنده را به دنیا ارزانی می دارند.

* خانم ها می دانند چگونه ساعت های متوالی کودکان را سرگرم کنند.

* خانم ها صادق و وفادار هستند.

* خانم ها در زیر آن ظاهر نحیف ، اراده پولادین دارند.

* خانم ها برای یاری رساندن به دوست محتاجشان، همه کار انجام می دهند.

* خانم ها از بی عدالتی به آسانی به گریه می افتد.

* خانم ها می دانند چگونه به یک مرد احساس پادشاه بودن بدهند.

* خانم ها دنیا را مکانی شادتر برای زندگی می سازند.

و اکنون نوبت آقایان هست

* آقایان فقط برای حمل اشیاء سنگین و کشتن سوسک و عنکبوتها خوب هستند!!!!
منبع:http://www.irannaz.com