یحیی گل‌محمدی در برابر همکار سابقش محروم شد. در دقیقه پایانی بازی برابر صنعت نفت آبادان سرمربی سرخ‌ها پس از ضربه‌ای که به نشانه اعتراض به تصمیم داور به توپ داشت، با شدیدترین جریمه ممکن از سوی اکبریان روبرو شد و کارت قرمز را مقابل چشمان خود دید.  بدین ترتیب یحیی تنها محروم پرسپولیس برای […]

یحیی گل‌محمدی در برابر همکار سابقش محروم شد. در دقیقه پایانی بازی برابر صنعت نفت آبادان سرمربی سرخ‌ها پس از ضربه‌ای که به نشانه اعتراض به تصمیم داور به توپ داشت، با شدیدترین جریمه ممکن از سوی اکبریان روبرو شد و کارت قرمز را مقابل چشمان خود دید. 

بدین ترتیب یحیی تنها محروم پرسپولیس برای هفته سوم در بازی با نفت مسجدسلیمان خواهد بود.