محمد علوی سرپرست تیم فوتبال فولاد خوزستان درباره محمود فکری گفت: توهین محمود فکری سرمربی استقلال به فولادی‌ها واضح است و در مورد شکایت، مدیران در جلسه فردا تصمیم‌ می‌گیرند. بعد از پایان بازی فولاد و استقلال، محمود فکری سرمربی آبی‌ها در گفت‌وگویی کوتاه الفاظ رکیکی به کار برد.

محمد علوی سرپرست تیم فوتبال فولاد خوزستان درباره محمود فکری گفت:

توهین محمود فکری سرمربی استقلال به فولادی‌ها واضح است و در مورد شکایت، مدیران در جلسه فردا تصمیم‌ می‌گیرند.

بعد از پایان بازی فولاد و استقلال، محمود فکری سرمربی آبی‌ها در گفت‌وگویی کوتاه الفاظ رکیکی به کار برد.