حسین ماهینی کاپیتان سابق پرسپولیس که در این فصل برای سایپا بازی می کند، روز شادی را با خبر خوشی پشت سرگذاشت. ماهینی که دختری به نام مایسا دارد، امروز از تولد فزرند دومش خوشحال شد. مرد بوشهری سابق پرسپولیس با انتشار پیامی در فضای مجازی نوشت: پسر بابا به دنیا آمد تا بدین ترتیب […]

 حسین ماهینی کاپیتان سابق پرسپولیس که در این فصل برای سایپا بازی می کند، روز شادی را با خبر خوشی پشت سرگذاشت.

ماهینی که دختری به نام مایسا دارد، امروز از تولد فزرند دومش خوشحال شد.

مرد بوشهری سابق پرسپولیس با انتشار پیامی در فضای مجازی نوشت: پسر بابا به دنیا آمد تا بدین ترتیب خبر تولد پسرش را منتشر کند.