امیرالمؤمنین علی عليه السلام: تنبلى، آخرت را تباه مى‌كند.


امیرالمؤمنین علی عليه السلام:
تنبلى، آخرت را تباه مى‌كند.