حامد لک دروازه بان پرسپولیس در روز تولدش توسط همبازیان خود غافلگیر شد.  اکثر پرسپولیسی ها دیروز با انتشار استوری هایی در صفحات شخصی شان در فضای مجازی تولد گلر اول و بهترین دروازه بان غرب آسیا را تبریک باران کردند.  

حامد لک دروازه بان پرسپولیس در روز تولدش توسط همبازیان خود غافلگیر شد. 

اکثر پرسپولیسی ها دیروز با انتشار استوری هایی در صفحات شخصی شان در فضای مجازی تولد گلر اول و بهترین دروازه بان غرب آسیا را تبریک باران کردند.

 222