خارپشت‌های دریایی یه عادت جالبی دارند که با قرار دادن سنگ و پوسته‌های سخت بر روی سر خودشون، از سرشون در برابر ضربات احتمالی مراقبت میکنن، اینا کلاه‌هایی هستن که تو کف اقیانوس پیدا کردند و اینجوری سرشون کردن


خارپشت‌های دریایی یه عادت جالبی دارند که با قرار دادن سنگ و پوسته‌های سخت بر روی سر خودشون، از سرشون در برابر ضربات احتمالی مراقبت میکنن، اینا کلاه‌هایی هستن که تو کف اقیانوس پیدا کردند و اینجوری سرشون کردن