برای مهار و حفظ شال بر روی سر یه سری سنجاق های مخصوص این کار در بازار هست

رسانه ۷ برای مهار و حفظ شال بر روی سر یه سری سنجاق های مخصوص این کار در بازار هست که در این تصاویر یه مدل اون که شبیه سنجاق ته گرده و همون کارو براتون انجام میده رو می بینیید

سنجاق مخصوص  بستن شال

سنجاق مخصوص  بستن شال

سنجاق مخصوص  بستن شال

سنجاق مخصوص  بستن شال

سنجاق مخصوص  بستن شال

سنجاق مخصوص  بستن شال

سنجاق مخصوص  بستن شال

سنجاق مخصوص  بستن شال

منبع:رسانه ۷