بر اساس ادعای یک نشریه ترکیه‌ای، مدافع ایرانی تیم فوتبال ترابزون‌اسپور به حضورش در این تیم ادامه خواهد داد.

بر اساس ادعای یک نشریه ترکیه‌ای، مدافع ایرانی تیم فوتبال ترابزون‌اسپور به حضورش در این تیم ادامه خواهد داد.