عکس پروفایل شهادت حضرت زهرا | عکس نوشته ایام فاطمیه
عکس پروفایل شهادت حضرت زهرا | عکس نوشته ایام فاطمیه

پروفایل فاطمیه  فاطمیه عاشورای چادری هاست … ببین میتوانی بمانی بمان عزیزم تو خیلی جوانی بمان پروفایل فاطمیه غمگین  بچه سید نشدم دست خودم نیست ولی … وسط روضه دلم گفت بگویم … مادر … پروفایل دهه فاطمیه با کیفیت مادر … رفت … عکس نوشته فاطمیه  السلام علیک یابن فاطمه الزهرا … عکس نوشته […]

پروفایل فاطمیه (۱)

پروفایل فاطمیه 

فاطمیه عاشورای چادری هاست …

ببین میتوانی بمانی بمان

عزیزم تو خیلی جوانی بمان

عکس پروفایل فاطمیه (۱)

پروفایل فاطمیه غمگین 

بچه سید نشدم دست خودم نیست ولی … وسط روضه دلم گفت بگویم … مادر …

عکس پروفایل فاطمیه (۳)

پروفایل دهه فاطمیه با کیفیت

مادر … رفت …

عکس پروفایل فاطمیه (۴)

عکس نوشته فاطمیه 

السلام علیک یابن فاطمه الزهرا …

عکس پروفایل فاطمیه (۵)

عکس نوشته فاطمیه برای پروفایل

بانوی بی نشان…

عکس پروفایل فاطمیه (۶)

عکس نوشته فاطمیه جدید

دست خیبر کشان میان طناب ، دست زهرا کبود و بی جان شد…

عکس پروفایل فاطمیه (۷)

عکس نوشته فاطمیه امد

یادم آمد موقع سجده به مهر کربلا ، فاطمه در هیچ مهری تربت اش معلوم نیست

عکس پروفایل فاطمیه (۸)

پروفایل فاطمیه جدید

ما بچه های مادر پهلو شکسته ایم …

عکس پروفایل فاطمیه (۹)

عکس نوشته فاطمیه نزدیک است

عکس سردار سلیمانی برای ایام فاطمیه

عکس پروفایل فاطمیه (۱۰)

عکس نوشته فاطمیه و سردار سلیمانی

مادر …

عکس پروفایل فاطمیه (۱۱)

عکس نوشته فاطمیه زیبا

به روضه کار ندارم زمین کمی خیس است

خدا کند که کسی مادرش زمین نخورد

عکس پروفایل فاطمیه (۱۲)

پروفایل فاطمیه آمد

دوباره روضه مادر شروع شد…

عکس پروفایل فاطمیه (۱۳)

عکس نوشته فاطمیه اول

ما منتظر منتقم فاطمه هستیم …

عکس پروفایل فاطمیه (۱۴)

عکس نوشته فاطمیه مهدوی 

الا که صاحب عزای تمام غم هایی ،دوباره فاطمیه آمده نمی آیی؟

عکس پروفایل فاطمیه (۱۵)

عکس نوشته فاطمیه تسلیت

مردی که کنده بود در قلعه را ز جا ، وا میکند پس از تو در خانه را به زور

عکس پروفایل فاطمیه (۱۶)

عکس فاطمیه

زهرا گلی در آتش نمرود بود …

عکس پروفایل فاطمیه (۱۷)

عکس فاطمیه پروفایل

ما عشق را پشت در این خانه دیدیم … زهرا در آتش بود ، حیدر داشت میسوخت

عکس پروفایل فاطمیه (۱۸)

عکس فاطمیه جدید

چادرت را بتکان روزی ما را بفرست … ای که روزی دو علام همه از چادر توست…

عکس پروفایل فاطمیه (۱۹)

عکس فاطمیه برای پروفایل

یاد پهلویش نمازم را شکست …

عکس پروفایل فاطمیه (۲۰)

پروفایل فاطمیه و سردار سلیمانی

بین کوچه های خاکی شد ، یک زن بود ، یک تازیانه ، و چهل نامرد جنگی

عکس پروفایل فاطمیه (۲۱)

عکس فاطمیه نزدیک است

عمری است دخیلم به ضریحی که ندرای …

عکس پروفایل فاطمیه (۲۲)

عکس فاطمیه امد

عکس پروفایل فاطمیه آمد …

عکس پروفایل فاطمیه (۲۳)

عکس فاطمیه شهادت

هر شب به یاد قد خمت گریه میکنند، رفتی و بچه ها ز غمت گریه میکنند …

عکس پروفایل فاطمیه (۲۴)

عکس فاطمیه تسلیت

هر زمان در روضه ها مادر صدایش میکنیم ، کیسه ی ما را پر از فیض دمام ساخته …

عکس پروفایل فاطمیه (۲۵)

پروفایل فاطمیه ای

چادرت را بتکان روزی ما رو بفرست ، ای که روزی دو علام همه از چادر توست …

عکس پروفایل فاطمیه (۲۶)

عکس فاطمیه و سردار

بدون تو غم بی عدد میشود ، برای علی بی توبد میشود

عکس پروفایل فاطمیه (۲۷)

عکس فاطمیه دوم

وای مادرم … مادر … ای مادر

نشسته به خون زخمی پرپر به روی زمین جان پیغمبر

عکس پروفایل فاطمیه (۲۸)

عکس فاطمیه رهبری

مظلوم تر از فاطمه مظلوم نداریم …

عکس پروفایل فاطمیه (۲۹)

عکس فاطمیه متفاوت 

خستگی ات حضرت بانوی آب ، غصه ی دریا شده یک دم بخواب

عکس پروفایل فاطمیه (۳۰)

پروفایل شهادت حضرت فاطمه س

سرعلی به سلام چه باک از این سردرد ، محبت ولی الله دردسر دارد.

عکس پروفایل فاطمیه (۳۱)

پروفایل شهادت حضرت فاطمه 

ای وای مادرم …

عکس پروفایل فاطمیه (۳۲)

پروفایل شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها

فاطمه عزیز ترین و محبوب ترین مردم برای من است … پیامبر اعظم (ص)

عکس پروفایل فاطمیه (۳۳)

پروفایل شهادت حضرت فاطمه الزهرا

یاس یعنی مهربانی بر همه

عکس پروفایل فاطمیه (۳۴)

پروفایل شهادت حضرت فاطمه و سردار سلیمانی

پیچیده در این شهر عطر فاطمیه

عکس پروفایل فاطمیه (۳۵)

پروفایل شهادت حضرت فاطمه جدید

عکس پروفایل فاطمه امسال مرتبط با شهادت سردار قاسم سلیمانی

عکس پروفایل فاطمیه (۳۶)

پروفایل فاطمیه نزدیک است

فاطمه فاطمه است…

عکس پروفایل فاطمیه (۳۷)

پروفایل شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیه

شهر غم آلود … مادر از نفس افتاد …

عکس پروفایل فاطمیه (۳۸)

پروفایل شهادت حضرت فاطمه س

تمام اهل بیت شهید همان کوچه اند….

عکس پروفایل فاطمیه (۳۹)

عکس پروفایل شهادت حضرت فاطمه س

عکس پروفایل فاطمیه (۴۰)

پروفایل برای شهادت حضرت فاطمه س

مردی که کنده بود در قلعه را ز جا … وا میکند پس از تو در خانه را به زور

عکس پروفایل فاطمیه (۴۱)

پروفایل شهادت حضرت زهرا س

مادر از بستر خود آمده امشب به حرم ، با عصا آمده انگار خودش بیمار است…

عکس پروفایل فاطمیه (۴۲)

پروفایل شهادت حضرت زهرا جدید

نمییخوام برنجانم کسی را بی سبب امام چگونه مرگ یک مادر چهل تر متهم دارد

عکس پروفایل فاطمیه (۴۳)

پروفایل شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها

مگیر از سرم سایه ی چادرت را ، پناهی از این خیمه بهتر ندارم

عکس پروفایل فاطمیه (۴۴)

پروفایل شهادت حضرت زهرا و قاسم سلیمانی

یا فاطمه اغیثینی

پروفایل فاطمیه (۲۹)

پروفایل شهادت حضرت زهرا و شهید سلیمانی

نرو ای مادرم … تو رو خدا نرو

پروفایل فاطمیه (۵)

پروفایل شهادت حضرت زهرا ص

یا فاطمه الزهرا اشعی لی فی الجنه

پروفایل فاطمیه (۶)

پروفایل فاطمیه دخترونه

نمیخوام برنجانم دلت را بی سبب اما ، چگونه مرگ یک مادر چهل تر متهم دارد

پروفایل فاطمیه (۸)

پروفایل شهادت حضرت زهرا در اینستاگرام

السلام علیک یا فاطمه الزهرا

پروفایل فاطمیه (۹)

عکس پروفایل شهادت حضرت زهرا سلام الله

به روز حشر در دلهای محزون ، شود هول قیامت هر دم افزوین

رشد چون نوبت عفو و شفاعت ، ندا آید که ” این الفاطمیون “

پروفایل فاطمیه (۱۱)

پروفایل شهادت حضرت زهرای مرضیه س

فاطمه بگو میخوای کنار من باشی

فاطمه بگو میخوای از رو زمین پاشی

پروفایل فاطمیه (۱۲)

پروفایل شهادت حضرت زهرا سلام الله علیه اینستاگرام 

 “ما ” هر چه میکشیم از ” در ” است …

پروفایل فاطمیه (۱۳)

تصاویر فاطمیه 

نمیخواهم برنجانم دلت را بی سبب اما …

چگونه مرگ یک مادر چهل تن متهم دارد ؟

پروفایل فاطمیه (۱۴)

تصاویر فاطمیه برای پروفایل

به روز حشر در دل های محزون

شود هول قیامت هر دم افزون

رسد چون نوبت عفو و شفاعت

ندا آید که ” اٌین الفاطموین “

پروفایل فاطمیه (۱۵)

تصاویر فاطمیه با کیفیت بالا

فاطمه بگو میخوای کنار من باشی …

فاطمه خدا کنه از رو زمین پاشی …

پروفایل فاطمیه (۳)

تصاویر فاطمیه جدید

“مادر”…

“ما ” هر چه میکشیم از ” در ” است …

پروفایل فاطمیه (۱۷)

تصاویر فاطمیه آمد

فاطمیه آمد و باز آسمان بغضش شکست

کل این عالم به سوگ ماتم زهرا نشست

جمکارن رفتم صدای روضه می آمد به گوش

حضرت مهدی هم امشب داغدار ماتم است

پروفایل فاطمیه (۱۸)

پروفایل فاطمیه عکس

جاری شده ست خون دل از دیده ی ترم

آمد دوباره ” فاطمیه ” وای ” مادرم ” …

پروفایل فاطمیه (۲۲)

تصاویر فاطمیه رهبری

جعبه خیاطی زهرا ( س ) مرا مشهور کرد

پیراهن مشکی شیعه کار دست فاطمه ست

پروفایل فاطمیه (۲۳)
تصاویر فاطمیه نزدیک است

متن و عکس شهادت حضرت زهرا

اگر دنبال یک متن زیبا برای تسلیت ایام فاطمیه به نزدیکان هستید

۴۵ متن تسلیت زیبا و عاشقانه به مناسبت ایام فاطمیه و شهادت حضرت فاطمه زهرا (ص) در لین زیر خواهید یافت .

متن شهادت حضرت زهرا | ۴۵ متن زیبای تسلیت ایام فاطمیه

پروفایل فاطمیه (۲۴)

تصاویر فاطمیه بریا سردار سلیمانی

امشب گمان کنم نرود سمت کربلا …

حالش بد است مادرمان رو به قبله است …

پروفایل فاطمیه (۲۵)

تصاویر فاطمیه زیبا

زیر باران دوشنبه بعد از ظهر

اتفاقی مقابلم رخ داد

وسط کوچه ناگهان دیدم

زن همسایه بر زمین افتاد

پروفایل فاطمیه (۲۶)

تصاویر ایام فاطمیه دخترانه 

سیب‌ها روی خاک غلطیدند

چادرش در میان گرد و غبار

قبلا این صحنه را… نمی‌دانم

در من انگار می‌شود تکرار

پروفایل فاطمیه (۲۷)

آقا سلام روضه مادر شروع شد 

آه سردی کشید، حس کردم

کوچه آتش گرفت از این آه

و سراسیمه گریه در گریه

پسر کوچکش رسید از راه

پروفایل فاطمیه (۳۰)

پروفایل شهادت حضرت مادر 

گفت: آرام باش! چیزی نیست

به گمانم فقط کمی کمرم…

دست من را بگیر، گریه نکن

مرد گریه نمی‌کند پسرم

پروفایل فاطمیه (۳۱)

چادرت را بتکان روزی ما را بفرست 

چادرش را تکاند، با سختی

یا علی گفت و از زمین پا شد

پیش چشمان بی‌تفاوت ما

ناله‌هایش فقط تماشا شد

پروفایل فاطمیه (۳۲)

عمری است دخیلم به ضریحی که نداری 

صبح فردا به مادرم گفتم

گوش کن! این صدای روضه‌ی کیست

طرف کوچه رفتم و دیدم

در و دیوار خانه‌ای مشکی است

پروفایل فاطمیه (۳۳)

السلام علیک یا فاطمه الزهرا

با خودم فکر می‌کنم حالا

کوچه ما چقدر تاریک است

گریه، مادر، دوشنبه، در، کوچه

راستی! فاطمیه نزدیک است…

سید حمیدرضا برقعی- کوچه تاریک

عکس پروفایل فاطمیه (۲)

معرفی کتاب برای مطالعه در ایام فاطمیه : کشتی پهلو گرفته

در پایان یک کتاب بسیار لطیف و عاشقانه از زندگی و شهادت حضرت زهرا از زبان اهل بیت

با نثر منحصر به فرد سید مهدی شجاعی را به شما معرفی میکنم

” کشتی پهلو گرفته ” نام این اثر درخشان و تحسین برانگیز است .

فایل صوتی این کتاب ها -اگر فرصت مطالعه کتاب نوشتاری را ندارید – در اینجا  آماده است .

پروفایل برای فاطمیه 

عکس پروفایل فاطمیه (۱)

چرا ۲ تا ایام فاطمیه داریم ؟

در میان علمای شیعه، دو احتمال برای ایام فاطمیه معتبر است:

  1. هفتاد و پنج روز بعد از رحلت پیامبر(ص)
  2. نود و پنج روز بعد از رحلت ایشان.

بنابراین با توجه به رحلت پیامبر اسلام(ص) در بیست و هشتم صفر، بنا به روایت هفتاد و پنج روز، در مورخه سیزدهم تا پانزدهم جمادی الأوّل، شهادت حضرت زهرا(س) است و این ایام را فاطمیه اوّل می‌ خوانند. اما بنا به روایت نود و پنج روز، شهادت حضرت(س) در سوم تا پنجم جمادی الثانی است و این ایام را فاطمیه دوم می‌ خوانند.

بنابراین؛ ایام فاطمیه جمعا ۶ روز می باشد، ۳ روز در ماه جمادی الاول و ۳ روز در ماه جمادی الثانی. فاطمیه اول از ۱۳ تا ۱۵ جمادی الاول است و فاطمیه دوم از سوم تا پنجم جمادی الثانی می باشد. و شاید علت اینکه سه روز در هر ماه بعنوان روز شهادت آن حضرت(س) معرفی شده است به این دلیل است که این احتمال وجود دارد که ماههای قمری از رحلت پیامبر(ص) تا شهادت حضرت زهرا(س)، ۲۹ روز بوده باشند، حال آنکه د رصورت کامل بودن ماههای قبل، روز شهادت ۱۳جمادی الاول و یا سوم جمادی الثانی خواهد بود. چرا که طبق تقویم، حداکثر سه ماه قمری ۲۹ روزه و حداکثر ۴ ماه قمری ۳۰ روزه می توانند پشت سر هم قرار گیرند.

اما در عرف، به دهه دوم جمادی الاول، از دهم تا بیستم جمادی الاول که بنابر قول ۷۵ روز، شهادت آن بانوی بزرگوار در آن واقع شده است دهه فاطمیه اول و به دهه اول جمادی الثانی از اول تا دهم جمادی الثانی، که طبق قول ۹۵ روز، شهادت حضرت زهرا(س) در آن واقع شده است، دهه فاطمیه دوم گفته می شود.

  • منبع خبر : دلبرانه