رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی کرونا: در مبارزه با کووید ۱۹ باید یکصدا باشیم


رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی کرونا:
در مبارزه با کووید ۱۹ باید یکصدا باشیم