با فوت ۳۵۱ بیمار دیگر؛ مجموع قربانیان کرونا در کشور از مرز ۷۵ هزار نفر گذشت/ شناسایی ۱۸۴۰۸ بیمار جدید کووید۱۹

با فوت ۳۵۱ بیمار دیگر؛ مجموع قربانیان کرونا در کشور از مرز ۷۵ هزار نفر گذشت/ شناسایی ۱۸۴۰۸ بیمار جدید کووید۱۹