«کدخدایی» سخنگوی شورای نگهبان با حضور در ستاد انتخابات کشور از روند ثبت‌نام سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری بازدید کرد.​

«کدخدایی» سخنگوی شورای نگهبان با حضور در ستاد انتخابات کشور از روند ثبت‌نام سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری بازدید کرد.​