دلسرد کردن مردم از انتخابات هنر نیست، قهر با مشارکت پنجره فرصت را برای مردم می‌بندد پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) : رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مردم ما طعم شیرین انتخابات واقعی را با انقلاب و امام شناختند، گفت: دلسرد کردن مردم از انتخابات هنر نیست، قهر با مشارکت پنجره فرصت […]
دلسرد کردن مردم از انتخابات هنر نیست، قهر با مشارکت پنجره فرصت را برای مردم می‌بنددپایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مردم ما طعم شیرین انتخابات واقعی را با انقلاب و امام شناختند، گفت: دلسرد کردن مردم از انتخابات هنر نیست، قهر با مشارکت پنجره فرصت را برای مردم می‌بندد.