همتی کاندیدای متفاوتی‌است که امکان رای آوری دارد. پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) : محسن آرمین، نماینده مجلس ششم با انتشار یک صوت اعلام کرد که به عبدالناصر همتی رای می‌دهد.  همتی کاندیدای متفاوتی‌است که امکان رای آوری دارد. خشم و احساسات و تردید را کنار بگذاریم و برای حفظ جمهوریت، زمان بخریم.   […]
همتی کاندیدای متفاوتی‌است که امکان رای آوری دارد.پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

محسن آرمین، نماینده مجلس ششم با انتشار یک صوت اعلام کرد که به عبدالناصر همتی رای می‌دهد.

 همتی کاندیدای متفاوتی‌است که امکان رای آوری دارد.

خشم و احساسات و تردید را کنار بگذاریم و برای حفظ جمهوریت، زمان بخریم.