اعلام نتایج اولیه شمارش آرای انتخابات ریاست‌جمهوری/ فاصله زیاد رئیسی با رقبا

اعلام نتایج اولیه شمارش آرای انتخابات ریاست‌جمهوری/ فاصله زیاد رئیسی با رقبا