در این دورانی که ما زندگی میکنیم قتل میتواند به انگیزه های مختلفی انجام شود. قتل میتواند به علت دزدی، حسادت، کلاهبردای، زورگیری و .. انجام شود. در سالهای اخیر قتل های متعدد و عجیبی در نیروی انتظامی کشف می شود. قتل فرزند به دست پدر، خواهر به دست برادر، مرد به دست زن، قتل های زنجیره ای و خانوادگی و .. مرد […]

در این دورانی که ما زندگی میکنیم قتل میتواند به انگیزه های مختلفی انجام شود. قتل میتواند به علت دزدی، حسادت، کلاهبردای، زورگیری و .. انجام شود. در سالهای اخیر قتل های متعدد و عجیبی در نیروی انتظامی کشف می شود. قتل فرزند به دست پدر، خواهر به دست برادر، مرد به دست زن، قتل های زنجیره ای و خانوادگی و ..

مرد قاتلی که پسر ۶ ساله معشوقه اش را به طرز هولناکی شکنجه و به قتل رسانده بود از سوی دادگاه نیویورک به ۲۵ سال حبس محکوم شد.

متهم در سال ۲۰۱۶ پس از این که در حمام خانه قربانی را میله پرده حمام و جاروبرقی مورد ضرب و شتم وحشتناکی قرار داد و در آخر با بستن گلویش به قلاب در حمام او را زیر دوش به قتل رساند.

قتل پسر۶ ساله

پلیس در خصوص این قتل بی رحمانه عنوان کرد که جسد پسربچه زمانی کشف شد که دنده هایش شکسته و بریدگی و زخم های زیادی روی بدنش به چشم می خورد و نشان از شکنجه های زیادی را داشت.

روز گذشته قاضی پرونده پس از ۴ سال رسیدگی به جنایت این مرد متهم را با توجه به قتل و شکنجه های بی رحمانه به ۲۵ سال حبس محکوم کرد