پست جدید اینستاگرام سایت مقام معظم رهبری درباره مشکلات خوزستان و تأکید بر انجام وظیفه فوری و قطعی مسئولان برای رسیدگی به وضع مردم

پست جدید اینستاگرام سایت مقام معظم رهبری درباره مشکلات خوزستان و تأکید بر انجام وظیفه فوری و قطعی مسئولان برای رسیدگی به وضع مردم