شخصی در یک تست هوش دردانشگاه که جایزه یک میلیون دلاری براش تعیین شده شرکت کرده . سوالات این مسابقه به شرح زیر میباشد : ۱- جنگ ۱۰۰ ساله چند سال طول کشید؟ الف -۱۱۶سال ب -۹۹ سال ج -۱۰۰ سال د – ۱۵۰ سال آن شخص از این سوال بدون دادن جواب عبور کرد […]

شخصی در یک تست هوش دردانشگاه که جایزه

یک میلیون دلاری براش تعیین شده شرکت کرده .

سوالات این مسابقه به شرح زیر میباشد :

۱- جنگ ۱۰۰ ساله چند سال طول کشید؟

الف -۱۱۶سال ب -۹۹ سال ج -۱۰۰ سال د – ۱۵۰ سال

آن شخص از این سوال بدون دادن جواب عبور کرد

۲- کلاه پانامایی در کدام کشور ساخته میشود؟

الف – برزیل ب – شیلی ج – پاناما د -اکوادور

آن مرد از دانش اموزان دانشگاه برای جواب دادن کمک گرفت

۳- مردم روسیه در کدام ماه انقلاب اکتبر را جشن میگیرند؟

الف – ژانویه ب – سپتامبر ج – اکتبر د – نوامبر

آن شخص ازخدا کمک خواست و یک گزینه را شانسی انتخاب کرد

۴- کدام یک از این اسامی اسم کوچک شاه جورج پنجم بود؟

الف – ادر ب – البرت ج – جورج د – مانویلآن

شخص این سوال رو با پرتاب سکه جواب داد

۵- نام اصلی جزایر قناری واقع در اقیانوس ارام

از چه منبعی گرفته شده است؟

الف – قناری ب – کانگرو ج – توله سگ د – موش صحرا

آن شخص از خیر یک میلیون دلار گذشت و مسابقه را رها کرد.

علت رها کردن مسابقه

اگر شما فکر میکنید که از آن شخص باهوشتر هستید

و به هوش او میخندید پس لطفا به

جواب صحیح سوالات در زیر توجه کنید :

۱- جنگ ۱۰۰ ساله ( ۱۴۵۳-۱۳۳۷ میلادی) به مدت ۱۱۶ سال به درازا کشید .

۲- کلاه پانامایی در کشور اکوادور ساخته میشود.

۳- انقلاب اکتبر روسیه در ماه نوامبر جشن گرفته میشود.

۴- نام کوچک شاه جورج البرت بود. (در ۱۹۳۶ او نام کوچک خود را تغییر داد.)

۵- توله سگ . در زبان اسپانیایی insularia canaria که در

فارسی به معنی جزایر توله سگها است .
منبع:mihanblog.com