1. نقشه پلید میوه فروش برای داماد بی نوا در گلستان
تاریخ: ۱۹:۲۶ :: ۱۳۹۸/۰۴/۲۰

اعتماد به داماد خانواده کار دست برادرزن داد.

رئیس پلیس فتا گلستان گفت: اخیرا شهروندی با مراجعه به پلیس فتا استان اظهار داشت که مبالغی بصورت غیرمجاز از حسابش برداشت شده که خواهان پیگیری موضوع گردید.

رئیس پلیس فتا گلستان گفت: اخیرا شهروندی با مراجعه به پلیس فتا استان اظهار داشت که مبالغی بصورت غیرمجاز از حسابش برداشت شده که خواهان پیگیری موضوع گردید.

سرهنگ پرسا افزود: با بررسی حساب شاکی مشخص گردید طی دو تراکنش صورت گرفته مبلغ ۱۸ میلیون ریال از حساب وی بصورت غیرمجاز برداشت گردیده و به حساب یک فروشنده میوه واریز شده است.

وی یاداور شد: متاسفانه شاکی پرونده کارت و رمز آن را در اختیار برادر زنش قرار داده و همین اعتماد بی جا منجر به برداشت غیرمجاز از حسابش گردیده که خود، زمینه ساز انجام این عمل مجرمانه شده است.