علیرضا قربانی، خواننده ایرانی با انتشار این تصویر به همراه دخترش، صفحه شخصی خود در اینستاگرام را بروز کرد.

علیرضا قربانی