تاریخ: ۲۰:۰۰ :: ۱۳۹۸/۰۴/۲۰

فریبرز عرب نیا پست زیر را بدون شرح منتشر کرد‌.

اخطار فریبرز عرب نیا خارج نشین به مردم + عکس