وزیردفاع پیشین رژیم صهیونیستی:ایران ۷۴ بار از ما بزرگتر و جمعیت آن ۹ برابر ما است/در اسرائیل همه چیز در مرکز متراکم است اما در ایران فاصله دو کلانشهر تهران و مشهد ۹۰۰ کیلومتر است/وضعیت ما با ایران کاملا متفاوت‌ است! پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) : با کشوری طرفیم که ۷۴ برابر ماست! […]
وزیردفاع پیشین رژیم صهیونیستی:ایران ۷۴ بار از ما بزرگتر و جمعیت آن ۹ برابر ما است/در اسرائیل همه چیز در مرکز متراکم است اما در ایران فاصله دو کلانشهر تهران و مشهد ۹۰۰ کیلومتر است/وضعیت ما با ایران کاملا متفاوت‌ است!پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

با کشوری طرفیم که ۷۴ برابر ماست! باید بدانیم که وضع ما متفاوت است

 وزیردفاع پیشین رژیم صهیونیستی: ایران ۷۴ بار از ما بزرگتر و جمعیت آن ۹ برابر ما است/در اسرائیل همه چیز در مرکز متراکم است اما در ایران فاصله دو کلانشهر تهران و مشهد ۹۰۰ کیلومتر است/وضعیت ما با ایران کاملا متفاوت‌ است!