علی لاریجانی در انتقاد به عوام فریبی مسوولان توئیتی منتشر کرد

علی لاریجانی در انتقاد به عوام فریبی مسوولان توئیتی منتشر کرد