تغییرات اتوبوسی زاکانی صدای شورای شهر تهران را هم درآورد! پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) : محمد آخوندی، عضو شورای شهر تهران گفت: تغییرات در مدیریت جدید طبیعی است اما قرار نیست اگر یک شهردار منطقه‌ای تغییر کرد همه ارکان شهرداری منطقه با هم عوض شوند. وی افزود: بدتر اینکه ما نیروهای بسیار مستعد، […]
تغییرات اتوبوسی زاکانی صدای شورای شهر تهران را هم درآورد!پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

محمد آخوندی، عضو شورای شهر تهران گفت: تغییرات در مدیریت جدید طبیعی است اما قرار نیست اگر یک شهردار منطقه‌ای تغییر کرد همه ارکان شهرداری منطقه با هم عوض شوند.

وی افزود: بدتر اینکه ما نیروهای بسیار مستعد، تخصصی، مؤمن و انقلابی و باتجربه در همان منطقه داریم، ولی آدم‌هایی از دستگاه‌های دیگر به تعداد زیادی به آن منطقه مامور می‌شوند.

منبع: روزنامه جمهوری اسلامی