درگیری با ایران یعنی وارد چرخه ای از تنش ها شویم! شدت جنگ با ایران کاری می‌کند که جنگ افغانستان را پیاده‌روی در پارک تصور کنیم! آنچه باید از گذشته بیاموزیم این است که ما می‌دانیم چگونه یک جنگ را آغاز کنیم اما نمی‌دانیم چطور باید از آن خارج شویم/حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران یعنی […]
درگیری با ایران یعنی وارد چرخه ای از تنش ها شویم!
شدت جنگ با ایران کاری می‌کند که جنگ افغانستان را پیاده‌روی در پارک تصور کنیم! آنچه باید از گذشته بیاموزیم این است که ما می‌دانیم چگونه یک جنگ را آغاز کنیم اما نمی‌دانیم چطور باید از آن خارج شویم/حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران یعنی وارد شدن در چرخه‌ای از تنش ها…!پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

درگیری با ایران یعنی وارد چرخه ای از تنش ها شویم!

شدت جنگ با ایران کاری می‌کند که جنگ افغانستان را پیاده‌روی در پارک تصور کنیم! آنچه باید از گذشته بیاموزیم این است که ما می‌دانیم چگونه یک جنگ را آغاز کنیم اما نمی‌دانیم چطور باید از آن خارج شویم/حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران یعنی وارد شدن در چرخه‌ای از تنش ها…!