نیوشا ضیغمی عکسی از چهره خود در سال ۱۳۸۴ منتشر کرده است که با گذشت ۱۰ سال چهره وی تغییرات زیادی را تجربه کرده است.

رسانه ۷ –نیوشا ضیغمی عکسی از چهره خود در سال ۱۳۸۴ منتشر کرده است که با گذشت ۱۰ سال چهره وی تغییرات زیادی را تجربه کرده است.

سال هشتاد وچهار .فیلم گناه من. طراح گریم شادروان فرهنگ معیری

 تغییر چهره نیوشا ضیغمی پس از 10 سال + عکس جدید و قدیم

تغییر چهره نیوشا ضیغمی پس از 10 سال + عکس جدید و قدیم