زیباترین لباس های هنرمندان هالیوود روی فرش قرمز را در تصویر زیر مشاهده می کنید

 

blake-lively-2014-angel-ball-in-new-york-city_1

لباس مجلسی هنرمندان هالیوود سری جدید,شیک ترین لباس های مجلسی سلبریتی ها

elizabeth-banks-elle-s-2014-women-in-hollywood-awards

لباس مجلسی هنرمندان هالیوود سری جدید,شیک ترین لباس های مجلسی سلبریتی ها

elsa-hosk-2014-angel-ball-in-new-york-city_3

لباس مجلسی هنرمندان هالیوود سری جدید,شیک ترین لباس های مجلسی سلبریتی ها

gigi-hadid-2014-angel-ball-in-new-york-city_1

لباس مجلسی هنرمندان هالیوود سری جدید,شیک ترین لباس های مجلسی سلبریتی ها

gillian-jacobs-elle-www.jigili.net

لباس مجلسی هنرمندان هالیوود سری جدید,شیک ترین لباس های مجلسی سلبریتی ها

hailey-baldwin-2014-angel-ball-in-new-york-city_2

لباس مجلسی هنرمندان هالیوود سری جدید,شیک ترین لباس های مجلسی سلبریتی ها

jennifer-garner-elle-s-2014-women-in-hollywood-awards-in-los-angeles_1

لباس مجلسی هنرمندان هالیوود سری جدید,شیک ترین لباس های مجلسی سلبریتی ها

jennifer-lawrence-elle-s-2014-women-in-

لباس مجلسی هنرمندان هالیوود سری جدید,شیک ترین لباس های مجلسی سلبریتی ها

julianne-hough-elle-s-2014-women-in-

لباس مجلسی هنرمندان هالیوود سری جدید,شیک ترین لباس های مجلسی سلبریتی ها

julie-henderson-2014-angel-ball-in-new-york-city_1

لباس مجلسی هنرمندان هالیوود سری جدید,شیک ترین لباس های مجلسی سلبریتی ها

juno-temple-horns-premiere-in-london_1

لباس مجلسی هنرمندان هالیوود سری جدید,شیک ترین لباس های مجلسی سلبریتی ها

liana-liberato-elle-s-2014-women-in-hollywood

لباس مجلسی هنرمندان هالیوود سری جدید,شیک ترین لباس های مجلسی سلبریتی ها

maggie-lawson-elle-s-2014-women-in-hollywood-awards-in-los-angeles_1

لباس مجلسی هنرمندان هالیوود سری جدید,شیک ترین لباس های مجلسی سلبریتی ها

melissa-george-2014-angel-ball-in-new-york-city_1

لباس مجلسی هنرمندان هالیوود سری جدید,شیک ترین لباس های مجلسی سلبریتی ها

michelle-rodriguez-at-gabrielle-s-angel-foundation-angel-ball-2014-

لباس مجلسی هنرمندان هالیوود سری جدید,شیک ترین لباس های مجلسی سلبریتی ها

paris-hilton-2014-angel-ball-in-new-york-city_4

لباس مجلسی هنرمندان هالیوود سری جدید,شیک ترین لباس های مجلسی سلبریتی ها

rocsi-diaz-2014-angel-ball-in-new-york-city_3

لباس مجلسی هنرمندان هالیوود سری جدید,شیک ترین لباس های مجلسی سلبریتی ها

sofia-vergara-2014-angel-ball-in-new-york-city_3

لباس مجلسی هنرمندان هالیوود سری جدید,شیک ترین لباس های مجلسی سلبریتی ها

tessa-thompson-elle-s-2014-women-in

 

منبع:جیگیلی

گردآوری:دررسانه۷