لباس مجلسی هنرمندان هالیوود (سری جدید)       مدل لباس
لباس مجلسی هنرمندان هالیوود (سری جدید)       مدل لباس

زیباترین لباس های هنرمندان هالیوود روی فرش قرمز را در تصویر زیر مشاهده می کنید

 

blake-lively-2014-angel-ball-in-new-york-city_1

لباس مجلسی هنرمندان هالیوود سری جدید,شیک ترین لباس های مجلسی سلبریتی ها

elizabeth-banks-elle-s-2014-women-in-hollywood-awards

لباس مجلسی هنرمندان هالیوود سری جدید,شیک ترین لباس های مجلسی سلبریتی ها

elsa-hosk-2014-angel-ball-in-new-york-city_3

لباس مجلسی هنرمندان هالیوود سری جدید,شیک ترین لباس های مجلسی سلبریتی ها

gigi-hadid-2014-angel-ball-in-new-york-city_1

لباس مجلسی هنرمندان هالیوود سری جدید,شیک ترین لباس های مجلسی سلبریتی ها

gillian-jacobs-elle-www.jigili.net

لباس مجلسی هنرمندان هالیوود سری جدید,شیک ترین لباس های مجلسی سلبریتی ها

hailey-baldwin-2014-angel-ball-in-new-york-city_2

لباس مجلسی هنرمندان هالیوود سری جدید,شیک ترین لباس های مجلسی سلبریتی ها

jennifer-garner-elle-s-2014-women-in-hollywood-awards-in-los-angeles_1

لباس مجلسی هنرمندان هالیوود سری جدید,شیک ترین لباس های مجلسی سلبریتی ها

jennifer-lawrence-elle-s-2014-women-in-

لباس مجلسی هنرمندان هالیوود سری جدید,شیک ترین لباس های مجلسی سلبریتی ها

julianne-hough-elle-s-2014-women-in-

لباس مجلسی هنرمندان هالیوود سری جدید,شیک ترین لباس های مجلسی سلبریتی ها

julie-henderson-2014-angel-ball-in-new-york-city_1

لباس مجلسی هنرمندان هالیوود سری جدید,شیک ترین لباس های مجلسی سلبریتی ها

juno-temple-horns-premiere-in-london_1

لباس مجلسی هنرمندان هالیوود سری جدید,شیک ترین لباس های مجلسی سلبریتی ها

liana-liberato-elle-s-2014-women-in-hollywood

لباس مجلسی هنرمندان هالیوود سری جدید,شیک ترین لباس های مجلسی سلبریتی ها

maggie-lawson-elle-s-2014-women-in-hollywood-awards-in-los-angeles_1

لباس مجلسی هنرمندان هالیوود سری جدید,شیک ترین لباس های مجلسی سلبریتی ها

melissa-george-2014-angel-ball-in-new-york-city_1

لباس مجلسی هنرمندان هالیوود سری جدید,شیک ترین لباس های مجلسی سلبریتی ها

michelle-rodriguez-at-gabrielle-s-angel-foundation-angel-ball-2014-

لباس مجلسی هنرمندان هالیوود سری جدید,شیک ترین لباس های مجلسی سلبریتی ها

paris-hilton-2014-angel-ball-in-new-york-city_4

لباس مجلسی هنرمندان هالیوود سری جدید,شیک ترین لباس های مجلسی سلبریتی ها

rocsi-diaz-2014-angel-ball-in-new-york-city_3

لباس مجلسی هنرمندان هالیوود سری جدید,شیک ترین لباس های مجلسی سلبریتی ها

sofia-vergara-2014-angel-ball-in-new-york-city_3

لباس مجلسی هنرمندان هالیوود سری جدید,شیک ترین لباس های مجلسی سلبریتی ها

tessa-thompson-elle-s-2014-women-in

 

منبع:جیگیلی

گردآوری:دررسانه۷