جاذبه های گردشگری ایران ۱۲ – دریاچه چورت
جاذبه های گردشگری ایران ۱۲ – دریاچه چورت

دریاچه چورت یکی از دریاچه های زیبای ایران است

رسانه ۷ با سر سبز شدن و زنده شدن دوباره طبیعت در فصل بهار جنگل ها و مراتع اطراف دریاچه چورِت که یکی از مناطق بکر بخش چهار دانگه شهرستان ساری میباشد، زیبایی های طبیعت این منطقه از استان مازندران را دو چندان کرده است.
352096_409

دریاچه چورت

352095_627

دریاچه چورت

352094_155

دریاچه چورت

352093_680

دریاچه چورت

352105_263

دریاچه چورت

352104_696

دریاچه چورت

352103_381

دریاچه چورت

352102_208

دریاچه چورت

352100_906

دریاچه چورت

352099_836

دریاچه چورت

352097_351

سیری در ایران