۱) ۲) ۳) ۴) ۵) برای اینکه هر عکسی رو بزرگ ببینید یا تو سیستمتون ذخیرش کنید یا کلیک راست و “ویو ایمیج” بزنید منبع :آموزش خیاطی

۱)

۲)

۳)

۴)

۵)

برای اینکه هر عکسی رو بزرگ ببینید یا تو سیستمتون ذخیرش کنید یا کلیک راست و “ویو ایمیج” بزنید

منبع :آموزش خیاطی