کلاهی که در تصویر می‌بینید به صورت قلاب بافی بافته می‌شود و متشکل از پایه‌های متوسط است. برای بافت این کلاه می‌توانید از کف سر بیندازید و با ۵ زنجیره شروع کنید. پایه‌های متوسط را از دایره اول با ۱۲ دانه شروع کنید و دانه‌ها را در دایره دومی به ۲۴ دانه و در […]

 

کلاه,دست,باف

کلاهی که در تصویر می‌بینید به صورت قلاب بافی بافته می‌شود و متشکل از پایه‌های متوسط است.

برای بافت این کلاه می‌توانید از کف سر بیندازید و با ۵ زنجیره شروع کنید. پایه‌های متوسط را از دایره اول با ۱۲ دانه شروع کنید و دانه‌ها را در دایره دومی به ۲۴ دانه و در ردیف بعد به ۳۶ دانه برسانید. وضع اضافه کردن دانه‌ها باید به نحوی باشد که بعد از بافت دایره‌ای به اندازه کف سر کودکتان (معمولا با قطر ۵ تا ۷ سانت کف کلاهتان مثل یک بشقاب سوپخوری گود باشد. نه خیلی عمیق و نه خیلی تخت.

وقتی کف کلاه را بافتید دیگر اضافه کردن را متوقف می‌کنید و بافت را درست روی هر دانه یک دانه جدید انجام می‌دهید تا حدود ۲۰ ردیف. ممکن است بسته به کلفتی یا نازکی کاموایتان دانه‌ها بیشتر یا کمتر بشود اما بافت را ادامه می‌دهید تا کلاهی به شکل مورد نظر به دست آورید.

برای درست کردن گل‌های کلاه از کاموایی دیگر با رنگ دلخواه ۵ زنجیره سر می‌اندازید و آن را حلقه می‌کنید و ۱۰ دانه پایه متوسط می‌بافید. در رج بعدی یک پایه خیلی کوتاه روی دانه زیری و دو پایه بلند روی همان دانه و پایه بلند روی دانه بعدی و یک پایه کوتاه روی همان دانه می‌زنید تا یک گلبرگ تشکیل شود. این کار را باید ۵ بار انجام دهید تا ۵ گلبرگ تشکیل شود. بدین ترتیب ۱۰ دانه اولیه شما در رج بعدی به ۲۵ دانه به شکل گلبرگ می‌رسد.

وقتی تعداد مناسبی از این گل‌ها تهیه کردید آن را با دکمه‌هایی با رنگ متضاد به کلاهی که درست کرده‌اید می‌دوزید.

در آخر لبه کلاه را تا می‌زنید.

یادآوری:

برای بافت زنجیره نخ را حلقه می‌کنید، یک دور پیچ می‌دهید و سر قلاب را از داخل آن رد کرده و امتداد نخ را از داخل حلقه بیرون می‌آورید.

برای اتصال این زنجیره به شکل حلقه سر قلاب را که یک زنجیره داخلش است به انتهای زنجیره فرو کرده یک حلقه دیگر با نخ بیرون کشیده با یک حلقه دیگر این دو حلقه تشکیل شده را باهم یکی می‌کنید.

برای بافت پایه کوتاه یک حلقه از پایه ردیف قبل بیرون کشیده یک حلقه دیگر از داخل آن و حلقه قبلی که روی میل است رد می‌کنید.

برای بافت پایه متوسط یک حلقه داخل میل دارید و یک دور نخ را دور قلاب می‌اندازید و یک حلقه نیز از پایه رج قبل بیرون کشیده در دو مرحله هر بار دو حلقه از این سه حلقه را یکی می‌کنید

منبع :آکا