جوک های داغ و جدید دو دزد در نیمه های شب وارد یک بانک شدند و در یک گاو صندوق را باز کردند. اما فقط مقداری ماست در آن بود و هیچ پولی در کار نبود.آنها کمی از ماست چشیدند و تقریبا ترش بود.مردها گاو صندوق بعدی را باز کردند و باز هم ماست بود […]

جوک های داغ و جدید

دو دزد در نیمه های شب وارد یک بانک شدند و در یک گاو صندوق را باز کردند. اما فقط مقداری ماست در آن بود
و هیچ پولی در کار نبود.آنها کمی از ماست چشیدند و تقریبا ترش بود.مردها گاو صندوق بعدی را باز کردند و باز
هم ماست بود و این بار طعمش بهتر از قبلی بود ولی باز هم پولی نبود. دزدها به سراغ گاو صندوق بعدی رفتند و
باز هم ماست….یکی از دزدها به دیگری گفت جان بهتره بری بیرون و یک نگاهی بکنی و ببینی اینجا واقعا یک بانکه؟
و روی زمین نشست و شروع به خوردن ماست کرد و این یکی خیلی خوشمزه و تازه بود.
چند دقیقه بعد جان برگشت و گفت این مطمئنا یک بانکه. دزد دیگه پرسید و اسم این بانک چیه:
جواب داد: بانک اسپرم اوهایو

حیف نون ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﻣﯿﮑﺮﺩﻧﺪ
ﺗﺎ ﻣﯿﺒﺮﻧﺶ ﺑﺎﻻ
ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﯿﺪﻩ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﺭﯾﻨﻢ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﺎﺭ ﺩﺍﺭﻡ
ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺎﺭﻧﺶ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺍﺯﺵ ﻣﯿﭙﺮﺳﻦ ﭼﯽ ﺷﺪﻩ ؟؟؟؟
.
.
.
.
.
.
.
ﻣﯿﮕﻪ دیوونه ها ﭼﮑﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺧﻔﻪ ﻣﯿﺸﺪﻡ

ریشُ سیبیل گذاشتم بابام گفت این چه کاریه شبیه ابوبکر بغدادی شدی
.
.
.
.
.
.
.
.
زدمشون الان میگه خاک تو سرت شبیه خواجه های حرمسرا سلطان سلیمان شدی 😐
کولر که نیس نمیدونن به چی گیر بدن (!!)
عجبااااااا…

یه بارمنو دزدیدن:<
بعد دزده زنگ زد به بابام بش گفت:اگه بچه ات رو میخوای پنجاه میلیون بده تا آزادش کنیم!!!!:]
بابام گفت بهش آب میدین؟:)
دزده گفت اره:/
گفت بهش غذامیدین؟:)
دزده گفت اره:\
گفت جای خواب داره؟:)
گفت اره:|
گفت پس بیاین برادرشم ببرینD؛
هیچی دیگه خوده دزده برام آژانس گرفت فرستادم خونه تازه پول آژانسم حساب کرد *_*

یه درصدی از پسرا هنوز فکر میکنن اگه یه دختر از کنارشون رد بشه و یه تیکه نندازن بهش امتیاز اون مرحله رو از دست میدن

خلبان هواپیما داشت به مسافرین خوش آمد میگفت….
یه دفعه فریاد زد : خدایا کمک کن !!!!!
مسافرها از ترس در حال سکته بودن ….
چند دقیقه بعد خلبان گفت : مسافرین عزیز عذر خواهی می کنم …..
مهماندار قهوه داغ رو روی شلوارم ریخت ….
حیف نون که بین مسافرین بود بلند شد و داد زد:
تف به گور پدرت………….بیا ببین چه بلایی سرشلوار من اومده!!!!!

ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺟﻮﺭﯼ ﺷﺪﻩ که:
ﻧﺪﺍﯼ ﺩﺭﻭﻧﻢ رو ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻡ ﺗﻮﯾﻪ ﯾﻪ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻣﻨﺸﯽ ﺷﺪﻩ !
ﮐﻮﺩﮎ ﺩﺭﻭﻧﻢ ﺭﻭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻢ ﺳﺮﭼﻬﺎﺭ ﺭﺍﻩ ﻓﺎﻝ ﻣﯿﻔﺮﻭﺷﻪ !
ﺧﻮﺩﻣﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺮﺍﯾﺪ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﮐﺸﯽ ﻣﯿﮑﻨﻢ !
اون روی سگمم تو یه باغ نگهبانی میده !

اینکه پولمون بی ارزش ترین پول دنیاست خودش ناراحت کننده است
از اون ناراحت کننده تر اینه که همین پول بی ارزش هم ما نداریم