میخوای بهت بگم چند تا خواهر و برادر داری؟ تعداد برادراتو به علاوه ۳ کن حاصلو ضربدر ۵ کن حاصلو به علاوه ۲۰ کن حاصلو ضربدر ۲ کن حاصلو به علاوه ۵ کن حاصلو به علاوه تعداد خواهرات کن حاصلو از ۷۵ کم کن یه عدد ۲ رقمیه سمت چپی (دهگان) = تعداد برادر سمت […]

میخوای بهت بگم چند تا خواهر و برادر داری؟

تعداد برادراتو به علاوه ۳ کن

حاصلو ضربدر ۵ کن

حاصلو به علاوه ۲۰ کن

حاصلو ضربدر ۲ کن

حاصلو به علاوه ۵ کن

حاصلو به علاوه تعداد خواهرات کن

حاصلو از ۷۵ کم کن

یه عدد ۲ رقمیه

سمت چپی (دهگان) = تعداد برادر
سمت راستی (یکان) = تعداد خواهر

اگه درست بود نظر بده*****
منبع:http://daneshgah-feiz.blogfa.com