شعر طنز عید نوروز فوق العاده خنده دار عجب رسمیه رسم زمونه خونه مون عیدا پر مهمونه می رن مهمونا از اونا فقط آشغال میوه به جا می مونه !!! شعر طنز عید نوروز جدید و خنده دار کجاست اون کیوی ؟ چی شد نارنگی ؟ کجا رفت اون موز ؟  خدا می دونه ! […]

شعر طنز عید نوروز فوق العاده خنده دار

عجب رسمیه رسم زمونه

خونه مون عیدا پر مهمونه

می رن مهمونا از اونا فقط

آشغال میوه به جا می مونه !!!

شعر طنز عید نوروز جدید و خنده دار

کجاست اون کیوی ؟ چی شد نارنگی ؟

کجا رفت اون موز ؟  خدا می دونه !

جعبه خالی  شیرینی هنوز

گوشه ی طاقچه پیش گلدونه

عطرش پیچیده تا آشپزخونه

شیرینیش کجاست ؟ خدا می دونه !

شعر طنز عید نوروز توپ و جالب

می رن مهمونا از اونا فقط

جعبه ی خالی به جا می مونه

از بس خونه رو به هم می ریزن

آدم مثل اسب تو گل می مونه

شعر طنز عید نوروز

یکی نیست بگه خداوکیلی

جای پوست پسته توی قندونه ؟!!

قند نصفه ی عموجون هنوز

خیس و لهیده ته فنجونه

حالا خداییش قندش مهم نیست

کنار اون قند نصف دندونه !

شعر طنز عید نوروز جذاب و ته خنده

می رن مهمونا از اونا فقط

نصفه ی دندون به جا می مونه !

پسته ی خندون  بادوم شیرین

فندوق در باز  مال مهمونه

پرسید زیر لب یکی با حسرت  :

که از این آجیل به غیر از تخمه

واسه ما بعدها چی چی می مونه ؟

شعر طنز عجب رسمی رسم زمونه

منبع:http://namakstan.ir