رسانه ۷ –شعر خنده دار برای عید نوروز نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد کاسب پیر دگر باره جوان خواهد شد منو تو غم زده ازاین همه خرج لیکن او صاحب یک سود کلان خواهد شد موسم دل دخوری و گیجی آن اهل حقوق وقت بشکن زدن پیشه وران خواهد شد حرف عیدی نزنی […]

رسانه ۷ –شعر خنده دار برای عید نوروز

نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد

کاسب پیر دگر باره جوان خواهد شد

منو تو غم زده ازاین همه خرج

لیکن او صاحب یک سود کلان خواهد شد

موسم دل دخوری و گیجی آن اهل حقوق

وقت بشکن زدن پیشه وران خواهد شد

حرف عیدی نزنی پیش خسیس الدوله

که کند سکته ودرخاک نهان خواهد شد

منبع:http://namakstan.ir