سایت الکوره مدعی شد که استقلال به دنبال مدافع سوری نیرو هوایی عراق است.

سایت «الکوره» عربی خبر داد که مؤید العجان ، مدافع سوری نیرو هوایی عراق از لیگ مصر دو پیشنهاد دارد و از سوی دیگر باشگاه استقلال ایران نیز به دنبال جذب این مدافع برای فصل جدید است.

العجان سابقه بازی برای الزمالک مصر در فصل ۲۰۱۷-۲۰۱۸ را دارد اما بعد از اینکه رباط صلیبی اش را پاره کرد از این تیم جدا شد و به نیرو هوایی عراق رفت.