برای هدیه ولنتاین چی می خرین ؟

رسانه ۷  برای هدیه ولنتاین چی می خرین ؟ یه ست گردنبند با نگین های قرمز طرح قلب انتخاب خوبی می تونه باشه یا یک انگشتر با

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع:رسانه ۷