اس ام اس و جملات زیبا جذابیت همیشه در تفاوت هاست … هیچ آهن ربایی قطب هم سانش را جذب نخواهد کرد … . . وقتی به کسی به طور کامل و بدون هیچ شک و تردیدی اعتماد می کنید ، در نهایت دو نتیجه کلی خواهید داشت : شخصی برای زندگی یا درسی برای […]

اس ام اس و جملات زیبا

جذابیت همیشه در تفاوت هاست
هیچ آهن ربایی قطب هم سانش را جذب نخواهد کرد
.
.
وقتی به کسی به طور کامل و بدون هیچ شک و تردیدی اعتماد می کنید ، در نهایت دو نتیجه کلی خواهید داشت :
شخصی برای زندگی یا درسی برای زندگی !!!
.
.
هر وقت به خاطر اشتباهاتت خود را سرزنش می کنی به یاد داشته باش که اولین کسی که باید تو را ببخشد خودت هستی
.
.
چه حقیر و کوچک است آن که به خود مغرور است ، چرا که نمی داند بعد از بازی شطرنج شاه و سرباز همه در یک جعبه قرار می گیرند !
.
.
هرگز داشته هایت را به نداشته هایت نفروش شاید وقتی به نداشته هایت رسیدی حسرت داشته هایی را بکشی که ارزان فروختی
.
.
دوستان واقعی تو ؛ تو را آن گونه که هستی دوست دارند !
دشمنان واقعی تو ؛ تو را آن گونه که هستند !
.
.
بعضی ها بهتر از این هستند که نشان می دهند و بعضی ها بدتر از آن هستند که پنهان می کنند
.
.
آنچه از روزگار به دست می آید با خنده نمی ماند
و آنچه از دست برود با گریه جبران نمی شود
خورشید فردا طلوع میکند ، حتی اگر ما نباشیم … !
.
.
کسانی که به آنان عشق می ورزیم از بیشترین قدرت برای آزردن ما برخوردارند
.
.
نعره هیچ شیری خانه چوبی را تخریب نمی کند ، من از سکوت موریانه میترسم !
.
.
برای شناخت آدما فقط کافیه یک بار بر خلاف میلشون عمل کنی !
.
.
همیشه اسیر دیواری هستیم که از آجر نادانی ها ساخته ایم
.
.
هر زن شایسته مردیست که به او احترام بگذارد و هر مرد لیاقت آن زنی را دارد که قدر تلاش آن مرد را بداند
منبع:http://dehkadeyehejab.blogfa.com