عکسی از دوران کودکی مرحوم مرتضی پاشایی ..

مادر مرحوم مرتضی پاشایی در تشییع پیکر پسرش

عکس زیر را مصطفی پاشایی در اینستاگرام مرحوم مرتضی پاشایی منتشر کرد و نوشت:این هم عکس داداش کوچولوی من در آغوش مادرم

 عکسی از دوران کودکی مرحوم مرتضی پاشایی ..

عکس زیر را مصطفی پاشایی در صفحه اجتماعی  مرحوم مرتضی پاشایی منتشر کرد و نوشت:

این هم عکس داداش کوچولوی من در آغوش مادرم

مرحوم مرتضی پاشایی در آغوش مادرش + تصویر

صفحه اجتماعی مرتضی پاشایی