طرح های جدید و زیبا برای تخم مرغ هفت سین عید نوروز ۹۴

ابتدا خطوط اصلی طرح را پیاده کنین بعد به جزییات بپردازین وقتی کشیدن طرح کامل شد با سلیقه خود انرا رنگ کنید  می توانید رنگ کردن را به اعضای کوچکتر خانواده بسپارین

 تخم مرغ رنگی عید ۹۴

تخم مرغ رنگی عید ۹۴

تخم مرغ رنگی عید ۹۴

 تخم مرغ رنگی عید ۹۴

تخم مرغ رنگی عید ۹۴

تخم مرغ رنگی عید ۹۴