در حاشیه نقل و انتقالات فوتبال (کاریکاتور) رسانه ۷ – در نقل و انتقالات لیگ برتر برخی مدیران پول های کلانی را به بازیکنان می دهند و آن ها را جذب می کنند و نکته جالب تر آن ناز کردن بازیکنان و قرار داد بستن با چند باشگاه مختلف است.  منبع:seemorgh.com

در حاشیه نقل و انتقالات فوتبال (کاریکاتور)

رسانه ۷ – در نقل و انتقالات لیگ برتر برخی مدیران پول های کلانی را به بازیکنان می دهند و آن ها را جذب می کنند و نکته جالب تر آن ناز کردن بازیکنان و قرار داد بستن با چند باشگاه مختلف است.

کاریکاتور فوتبال,کاریکاتور

 منبع:seemorgh.com