دوخت پیراهن یقه هفت با لنگی زیر سینه

رسانه ۷یک جلوی کامل میکشیم با قد پیراهن

بازی یقه را به دلخواه علامت میزنیم (حدود ۱۶ سانت)

نوک سینه را مشخص میکنیم.یک لقی ۱٫۵سانتی به حلقه میبندیم

سرشانه را حدود ۷-۸سانت باز میکنیم و به بازی یقه وصل میکنیم

یک لقی ۲سانتی از یقه به نوک سینه ختم میکنیم

اگر سیه خیلی برجسته بود یک ساسون  ۳سانتی(بسته به پارچه) زیر سینه میگیریم

الگو را از خط زیر سینه برش میزنیم

برای قسمت بالاتنه به الگوی جلوی کامل نیازی نداریم

از خط وسط جلو ، ۵اوازمان به سمت حلقه رسم میکنیم و برش میزنیم تا خط وسط جلو حدودا دو برابر شود

هرچه سینه کوچکتر باشد این اوازمانها بیشتر و هرچه بزرگتر باشد اوازمانها کمتر میشود

برای قسمت پایین تنه از سمت چپ از زیر سینه تا حدود ۱۰ سانت پایین تر از باسن بزرگ اوازمان یک طرفه ایجاد میکنیم

هرچه پهلو کمتر بود اوازمان کمتری میخواهد.این خط باید ۲برابر شود

برای لنگی دامن،خط برش زیر سینه را از پهلوی سمت چپ تا حدود ۵سانت بعد از خط وسط جلو اندازه میزنیم +اندازه پیله ها میکنیم (۱۲ پیله ی ۴سانتی) و با بلندترین قد لنگی برش میزنیم

بعد از بست پیله ها و دوخت روی لباس، پایین لباس را به شکل الگو آرایش میدهیم

 

این مدل خیلی ساده است و قشنگ هم هست.پشت لباس ساده است اما با یقه ی هفت باز با طراحی جلو ولی بدون اوازمان

جلو هم که از زیر سینه برش میخوره

برای لبه ی یقه و لنگی دامن از زانفیکس استفاده کنید ولی مواظب باشید مخصوصا در قسمت یقه به هیچ عنوان اتو رو روی لباس نکشین.فقط بذارید و بر دارید

حلقه ها رو هم همینطور

قسمت سختش فقط اون چینهای لنگی جلوی لباسه که به زیر سینه وصل میشه.اونم باید خودتون تنظیمش کنین

توجه داشته باشین که این الگوها فرضی هستن و اندازه گیری دقیقی ندارن و فقط برای روشن شدن توضیحات کشیده شدن.برای رسم الگو طبق اندازه های شخص مورد نظر و توضیحات داده شده عمل کنید و ممکنه کمی با تصویر الگویی که اینجا میبینید متفاوت باشه

منبع :آموزش خیاطی