رسانه ۷ –   موانع خرید شب عید     هدیه ۲۰۰ هزارتومانی دولت به مردم!   در حاشیه پرتاب موفق آمیز میمون به فضا توسط ایران!   کمک مالی دولت به مردم!   منبع:farsnews.com  

رسانه ۷ –

کاریکاتور تورم,کاریکاتور

  موانع خرید شب عید

 کاریکاتور تورم,کاریکاتور

  هدیه ۲۰۰ هزارتومانی دولت به مردم!

کاریکاتور تورم,کاریکاتور

  در حاشیه پرتاب موفق آمیز میمون به فضا توسط ایران!

کاریکاتور تورم,کاریکاتور

  کمک مالی دولت به مردم!

کاریکاتور تورم,کاریکاتور

  منبع:farsnews.com